එදිනෙදා ජීවිතයට ( රහස් )

ඔයලා බලනවා ඇති මොකක්ද මේ කියලා. අද මම හිතුවා වෙනම විදියේ වැඩක් කරන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ට වගේම  මට අපි හැමෝටම එදිනෙදා ජීවිතයේ දී  විවිධ ගැට‍ළු වලට මුහුණ දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගෘහණියෝ. තමන්ගේ සැමියා දරුවෝ කරන කියන දේවල් නිසා. සමහර කෑම හදද්දී ඒවා හදන්නේ කොහොමද කියල හිතෙනවා. අද ඉදල මම ඔයාලාට තියන ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ගේනවා. මට ඇතිවෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයද්දී මට හම්බ වුන ඒවා ඔයාලාටත් වැදගත් වේවි කියල හිතනවා. ඔයාලාටත් වැදගත් ඒ කියල හිතෙනවා නම්  මේක අනිත් අය අතර බෙදා ගන්න. 


1.කූඹි කරදරේ නැති කරන්න පැරණි පිළියමක්

0 comments:

පරිගණක පන්ති