අඩු මුදලට පරිගණක පාඨමාලා

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-4733407

ක්ලාස් කියල රවුම් ගහල ඉවයි

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

හරියට කියලදෙන්නති තැන එපවෙලද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

MS Office ප්‍රශ්නයක්ද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

කියක් හරි හොයාගමුද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

Monday, May 16, 2016

සප්ත ස්වරයයි සුවද හමනා

විහග පවන මත හිනැහි හිනැහි පිනිමල් මතින් වඩින දෙවුලියෙ
ගත තබර මල් සුවද විහිදා බිගුන් බබනා ඈ වටා

ඇගෙ නිකිනි සිනහ මල් කිනිති සැලෙන විට දැනෙන දැනෙන හැගුමන්
රන් තිසර රුවැති ඇගෙ ලපල් ලමැදෙ මම සිහින සිහින වින්දෙම්

සප්ත ස්වරයයි සුවද හමනා ....//
........................
හිත පුරා විසිරි මුතු ලතා ඉහිරුනා රුවැති හදපතා
හින මුසුවුන පාට තැවරුන දෑස අබියස නැවතුනා

ඇගෙ නිකිනි සිනහ මල් කිනිති සැලෙන විට දැනෙන දැනෙන හැගුමන
රන් තිසර රුවැති ඇගෙ ලපල් ලමැදෙ මම සිහින සිහින වින්දෙම්

සප්ත ස්වරයයි සුවද හමනා ........//
........................
මෙපුර සුරබ නල විදිමි විදිමි ඇගෙ මුව මතින් වයන රිද්මයේ
නිල් අබරෙ තුහින මල්වැල් තෙමෙන්වා මා ආදරෙන්

ඇගෙ නිතබ ලෙලෙන පා සලබ සැලෙන විට දැනෙන දැනෙන හැගුමන
මුදු සුවැති සුමුදු ඇගෙ ලපල් ලමැදෙ මම සිහින සිහින වින්දෙම්

සප්ත ස්වරයයි සුවද හමනා .......//බිස්කට් පුඩිමක් හදමු

අද අපි කියන්න යන්නෙ...කොහොමද ඉතාම ලසියෙන් ගෙදරදි බිස්කට් පුඩිමක් හදානෙ කියලා පෙන්නාන්න.මෙ ඔබ විසින් කරන ලද ඉල්ලිමක් සකසන ලද්දක්.එහෙනම් බලමු රෙසිපි එක...
මරි බිස්කට් පකට් 1ක්
උකු කිරි ටින් 1/2 ක්
වතුර කොප්ප 1/3
පිසින්න යොදා ගන්නා චොකලට් ග්රම් 400ක්
උනු කිරි කොප්ප ½
1.වතුර සමග උකු කිරි ටික හොදින් කවලම් කරගන්න.ඉන්පසු භාජනයක් ගෙන කිරි ටික රත් කරගන්න.
2.චොකලට් ටික පොඩිකර රත්වෙන ලුකු කිරි වතුර මිශ්රනයට දමන්න
3.දියවුනු පසු ලිපෙන් භා ගෙන හොදින් කවලම් කරගන්න.
4ඉන්පසු ඔබ කළ යුත්තේ මාරි බිස්කට් ගෙන ඒවා එකින් එක කිරිවල පොඟව භාජනයේ අතිරිමයි....
5.දෑන් එයට උඩින් සදා නන්නා ලද චොකලටි ම්ශ්රනය ටිකක දාමා තුනි කරන්න.
6නවතත් තව පොගවා ගන්නා ලද බිස්කට් තට්ටුවක් තබන්න.
7.එයට උඩින්ද පෙර පරිදිම චොකලට් මිශ්රනයෙන් ස්ල්පයක් දාමා තුනි කරන්න
8.මෙ අකාරයෙන් බිස්කට් තට්ටු 5 ක් 6 විතර දමන්න.
9ඉන්පසු පය දෙකක පමණ ශිතකරනයේ තබන්න...
Ingredients:
1pkt Marie Biscuits
1/2 Small Milkmaid Tin
1/3 Water
400g Dark Cooking Chocolate
Warm Milk to soak the biscuits
Method:
Mix water and milkmaid.
Heat in a pan.
Chop chocolates and add into the heated milk.
Remove from fire and stir
Soak Marie biscuits in warm milk and add a layer on a tray/dish.
Pour the chocolate mix on top.
add another layer of biscuits and pour chocolate mix and continue so on till 4-5 layers- last layer should be a chocolate layer.
Then refrigerate and EAT! *slurp*

පරිගණක පන්ති