අඩු මුදලට පරිගණක පාඨමාලා

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-4733407

ක්ලාස් කියල රවුම් ගහල ඉවයි

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

හරියට කියලදෙන්නති තැන එපවෙලද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

MS Office ප්‍රශ්නයක්ද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

කියක් හරි හොයාගමුද

දැන්මම කතාකරන්න රවීන්ද්‍ර:075-473340

Wednesday, January 2, 2013

වෙලාව නවත්තමු ( සොෆ්ට්වෙර් 1ක් ක්‍රෑක් කරන්නෙ නැතුව ජීවිත කාලෙටම තියාගමු ) ( SLCU.LK )

ඔන්න මම ඔයාලට කියලදෙන්න ලෑස්ති නියම සොෆ්ට්වෙර් 1ක් ගැන. මෙකෙන් අපිට පුලුවන් ඕනම

සොෆ්ට්වෙර් 1ක් ක්‍රෑක් කරන්නෙ නැතුව ජීවිත කාලෙටම තියගන්න පුලුවන් පොඩි සොෆ්ට් කෑල්ලක්.


ලොකු දෙයක් නැහැ ඔයා බාගත්ත ( 00401088 ) ෆයිල් එක ඔපන් කරගන්න
එකෙ අතුලෙ තියනව TimeStopper.exe     කියල එකක්

දැන් එක ඩබල් ක්ලික් කරල ඔපන් කරගන්න
දැන් මේක ඔයගෙ කොම්පුටෙරෙට දාගන්න ලෑස්ති


අන්න හරි දැන් එන වින්ඩෝ එකෙන් next තොරන්න
ඔයගෙ ඉන්ටර්නෙට කනෙක්ෂන් එක ඔන් කරන්න
දැන් අය පරක් එන එක කරන්න
පරිගණක පන්ති